PresbyMax

PresbyMAX – technologie, která vás zbaví brýlí


Každý z nás jednou zestárne, společně se stářím přichází často i zdravotní komplikace způsobené právě věkem. Stárnutí se nevyhýbá ani očím. Lidské oko je dokonalým orgánem, který však stárne s námi a toto stárnutí se nejčastěji projeví na vetchozrakosti. Nutnost nosit brýle tak postihne často i lidi kolem 40. roku života. Nošení brýlí může být následně nezvyk, jelikož jste je doposud nepotřebovali. Žijeme však v 21. století a technologie je natolik pokročilá, že dokáže zbavit potíží se špatným viděním a i lidé s vetchozrakostí mohou své brýle zahodit. Tato úžasná metoda se jmenuje PresbyMAX. Jedná se o metodu, kterou v České republice zatím využívá jen jedna jediná klinika a to ZIRIS oční centrum.

 

Co je PresbyMax


Jedná se o laserovou operaci zraku, která, oproti jiným metodám, neimplantuje do oka umělou nitrooční čočku. Používá se jí při léčbě vetchozrakosti, čili presbyopie. Odtud název metody. Tato vada se projevuje ztrátou pružnosti čočky a její schopnosti přizpůsobovat se, což vede ke špatnému zaostřování a neostrému vidění nablízko. Zákrok se provádí na obou očích zároveň. Každé oko je pak schopno číst i vidět kvalitně na dálku. Metodu presbyMAX aplikujeme téměř u každého krátkozrakého i dalekozrakého, kteří po zákroku již nepotřebují nosit brýle na čtení.
Brýle nemusí být běžnou součástí života, nemusí vás neustále omezovat. O metodě PresbyMAX mnoho lidí neví, přitom brýle nosí z důvodu vetchozrakosti stále více lidí. Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem, a proto je vhodné se o něm dozvědět více. Pokud trpíte nějakou oční vadou, tak existují technologie, které vám s ní mohou pomoci, či je úplně vyřešit. Zákroku s PresbyMAXem se není třeba nikterak obávat, jedna jediná bezkontaktní operace může zpříjemnit celý život. Presbyopie už nemusí být překážkou.
Spousta lidí trpí nejrůznějšími očními vadami, jako je krátkozrakost, dalekozrakost, tupozrakost apod. Všeobecně je rovněž známý šedý nebo zelený zákal. To jsou vše oční vady známé laické veřejnosti a kterými člověk trpí buď od narození, nebo se začnou projevovat postupně. Pro jednotlivce to přináší problémy, které omezují jejich komfort a snižují kvalitu života. Nepohodlí spočívá v nutnosti nosit brýle nebo kontaktní čočky. Kdo nosí brýle, určitě zná nepříjemné situace při pobytu venku v dešti, nebo přechodu z chladna do tepla i opačně, kdy je nutné orosené nebo přímo mokré brýle sundat a očistit. Nepohodlné je i neustálé nasazování nebo výměna brýlí, pokud někdo nosí jiné brýle na dálku, jiné na čtení, jiné k počítači apd. Profesionální i rekreační sportovci jistě potvrdí, jaké starosti jim činí některá z očních vad, pro kterou mají například potíže s orientací.
To jsou všechno handicapy nejen nepraktické, ale i neestetické. Hlavně ženám mnohdy vadí, že jim brýle nesluší s necítí se v nich dobře. Do nepraktické stránky používání brýlí patří i jejich ne zrovna nízká cena brýlových rámečků i skel. Pokud člověk stárne a vidění se pozvolna zhoršuje, musí utrácet opět za nové brýle, což může pro někoho znamenat citelný zásah do rodinného rozpočtu.
Pokud se chcete na trvalo zbavit presbyopie, nebo jiných problémů se zrakem, je tu pro vás oční centrum ZIRIS, které má k dispozici nejmodernější technologie a především kvalifikované a zkušené odborníky na svém místě, kteří pomocí špičkových přístrojů jsou schopni vám pomoci a navždy vás zbavit vašich problémů se zrakem. PresbyMAX není určen jen vyvoleným, ale každému, kdo má problém se zrakem a má zájem ho řešit.
PresbyMAX je skvělá technologie, možná, že se vás však týkají i jiné neduhy, než vetchozrakost, které je možné vyřešit v očním centru, pojďme se o nich dozvědět něco více.

 

Oční vady


Oční vady Běžnému člověku, který nemá medicínské vzdělání, jsou názvy některých očních vad naprosto neznámé a nesrozumitelné. Teprve, když začne některou oční vadou trpět a vyslechne diagnózu od svého očního lékaře, začne se o ní blíže zajímat a pochopitelně bude mít snahu se jí co nejdříve zbavit, nebo alespoň zmírnit její následky. Z odborného hlediska rozeznáváme refrakční vady, které způsobují, že paprsky světla se špatně lámou a tudíž se na sítnici nezobrazují správně. Tím vzniká neostrý a nejasný obraz. Mezi refrakční oční vady patří krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus a vetchozrakost. Tyto konkrétní vady se projevují následovně:

 Krátkozrakost: paprsky světla sbíhají před sítnicí, čímž je pozorovaný objekt rozmazaný. Člověk vidí špatně na dálku, bolí ho často hlava a oči bývají unavené.
 Dalekozrakost: paprsky světla sbíhají naopak za sítnicí. Člověk pak vidí špatně na blízko i na dálku. Zaostřování obrazu stojí velkou námahu, od které pak bolí oči i hlava.
 Vetchozrakost: je důsledek stárnutí očí, kdy jsou potřeba brýle na čtení. Tato vada se začíná projevovat již po čtyřicátém roce věku a je zcela přirozeným důsledkem procesu stárnutí. Člověku vadí při každodenních činnostech, ať je to čtení, dívání na televizi či počítač, hledání v jízdních řádech, čtení popisků na zboží v obchodech a při spoustě dalších věcí.

Všechny tyto vady se dají léčit, nebo přímo odstranit. Je potřeba navštívit očního lékaře již při prvních příznacích a spolu s ním pak vzniklou situaci řešit. Pokud vám lékař doporučí některou z radikálních metod, mezi něž patří i laser, není třeba se vůbec ničeho bát. Zákrok je absolutně bezbolestný, netrvá dlouho a výsledkem je neuvěřitelné zlepšení zraku a u některých metod i odstranění potřeby nosit brýle i v pokročilém věku.

 

Laserová operace


Laserová operace očí je nejšetrnější. Samotný zákrok se provádí ambulantně, trvá cca 15 minut, je bezbolestný, pouze z počátku pocítíte mírný tlak na oko. Jelikož laserový paprsek je velice tenký, je zásah do oka minimální. K bezbolestnosti přispívá nakapání anestetických kapek pro znecitlivění, které se aplikuje několik minut před zákrokem. Operují se obě oči najednou, nebo je možné provádět zákrok na jednom oku po druhém, s libovolným časovým odstupem.

 

Příprava k zákroku


Jako u každého zákroku, tak i u operace očí je třeba drobná přírava, ženám se doporučuje, aby se nelíčily. Rovněž je vhodné nenosit alespoň dva týdny před zákrokem kontaktní čočky. Než půjdete na operaci, je dobré si ještě v klidu doma připravit všechny dotazy, které vám pak ošetřující lékař i personál ochotně zodpoví. Před samotnou operací s vámi provede lékař konzultaci, při které vám vysvětlí postup, upozorní na možná rizika a zodpoví všechny vaše dotazy. Pak se provede vyšetření nejmodernějšími diagnostickými přístroji, a teprve po vyhodnocení výsledků je doporučen nejvhodnější léčebný zákrok. Laserový zákrok je možné provádět pacientům starším 18 let. U mladších je možné učinit výjimku pouze ve stanovených případech, jako je nestabilizovaná refrakční vada, těžká změna na sítnici, choroba rohovky, celkové onemocnění infekční či revmatické nebo u pacientů s kardiostimulátorem. Doporučuje se vzít si sebou tmavé brýle, neboť oko je bezprostředně po zákroku citlivější na světlo, a zajistit si doprovod na zpáteční cestu domů.

 

Používané technologie


Za perfektní operací stojí samozřejmě i perfektní a přesná technologie. Laserová metoda je nejmodernějším řešením problémů se zrakem, neboť všechny lasery jsou dnes na vysoké úrovni a práce s nimi je nejrychlejší. Díky tenkému paprsku je zákrok maximálně šetrný pro oko, neboť ovlivňuje jen velice malou plochu tkáně oka. Mezi lasery však přesto vyniká 6D laser Amaris 750S, se kterým pracuje právě naše ZIRIS oční centrum. Je nejrychlejší ze všech a rovněř jeho paprsek je nejtenčí ze všech v současnosti v celém světě používaných laserů. Proto je zákrok, který netrvá déle než 15 minut, nejen nejrychlejší, ale také nejpřesnější při odstraňování refrakčních vad oka. ZIRIS je jediné centrum v ČR, které tuto technologii využívá.

 

Operace NoTouch a další


Při operaci metodou NoTouch provádíme odstranění epitelu laserem, takže oka se nedotkne žádný nástroj. To má pochopitelně i vliv na následné hojení, které je mnohem šetrnější, méně bolestivé a rychlejší než u jakékoliv jiné operace. Metodou NoTouch léčíme krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus, což je oční vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky, při které se paprsky světla nesbíhají na sítnici v jednom bodu. Následkem je, že pozorovaný bod se pacientovi jeví jako čárka. Všechny výše uvedené oční vady lze léčit rovněž metodami lasek, lasik nebo PRK, případně, již zmiňovaná, metoda PresbyMAX.
Kromě presbyMax jsou tu i další používané metody. Metoda PRK se používá při korekci dioptrických vad a je vhodná pro odstranění dalekozrakosti. Umíme odstranit maximálně +3,5 dioptrie u pacientů nad 35 let. Zákrok trvá řádově sekundy a vykonáváme ho na obou očích v průběhu jednoho sezení.
Operace Lasek se používá při léčbě krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu. Je to neinvazivní metoda bez řezu do rohovkové tkáně a používáme ji u pacientů s příliš tenkou nebo plochou rohovkou. Na tyto oční vady používáme také metodu Lasik, která je ze všech nejpoužívanější. Při zákroku se odřízne plát rohovky pomocí speciálního mikrokeratomemu a laserově se provede korekce v hloubce rohovky. Odříznutý plát o tloušťce 130-160 mikronů se pak vrátí na místo.

Při odstraňování očních vad používáme i další metody. Patří k nim například PTK, kdy zákrok provádíme excimerovým laserem, kterým se odstraňují jizvy, zákaly a jiné defekty na rohovce. U starších lidí se často objevuje šedý zákal, který umíme léčit jednou z nejmodernějších metod - fakoemulsifikací. Zákrok provádíme pomocí ultrazvuku s implantací umělé nitrooční čočky. Díky malému řezu je zákrok rychlý, šetrný a umožňuje velice krátkou pooperační péči.

 

Oční centrum ZIRIS


ZIRIS Oční centrum je soukromé zdravotní zařízení, které rozšířilo služby očního oddělení nemocnice ve Vsetíně v r. 2012. Nabízíme komplexní služby pacientům s očními vadami a kromě zkušeného personálu disponujeme nejmodernějším 6D laserem Amaris 750S, se kterými kromě nás pracují ve střední Evropě pouze dvě další kliniky. Vizitkou naší práce jsou spokojení pacienti, kteří oceňují zvýšenou kvalitu života tím, že mnohem lépe vidí a pohodlí díky tomu, že se nemusí starat o brýle nebo o kontaktní čočky.

mapa